Beverly Siy

bebang-siy

Si Bebang Siy ay labing isang taon nang nagsusulat ng mga malikhaing akda. Isa rin siyang tagasalin, editor at proofreader. Nagtapos siya ng BA Malikhaing Pagsulat sa Filipino (cum laude) sa UP Diliman at kasalukuyang kumukuha ng kursong Panitikang Filipino sa gradwadong antas. Katuwang ang Vibal Publishing, ilulunsad sa paparating na Manila International Book Fair ang una niyang aklat-pambata, ang Marne Marino. Bukod sa pagiging manunulat, abala rin siya bilang tagapagtaguyod ng intellectual property at copyright ng mga manunulat na Filipino.